Start woningconfigurator

De woningconfigurator

Met deze woningconfigurator kan je alvast een kijkje nemen in de nog te bouwen woningen. Haal bijvoorbeeld het dak er af en kijk van bovenaf het appartement in. Aan de configurator kunnen geen rechten ontleend worden. Voor de juiste informatie wordt verwezen naar de tot de contractstukken behorende verkooptekeningen en technische omschrijving. 

Naar de woningconfigurator
Vragen? Neem contact met ons op
Ook hier wonen? Bekijk het woningaanbod