Bouwupdate februari

28 februari '21

Giesbers neemt ons mee naar de bouwplaats waar de lucht blauw is en het zonnetje schijnt. Kijk je mee?

Werkzaamheden van februari

De vloer van de 1e verdieping is gestort en aan de lijmer is een begin gemaakt met kimmen. Kimmen betekend dat de onderste laag van de kalkzandsteen binnenwand waterpas gelegd wordt. Deze leggen ze waterpas op de vloer en daar gaan ze hier dan de grote kalkzandsteen blokken boven op lijmen. Ook is van het het blok B, de huurwoningen, de tweede verdieping met breedtplaat vloeren gelegd. 

  Meer nieuws over Wilgenvliet
  Bekijk de planning